Транскордонне перевезення відходів та озоноруйнуючих

hq-wallpapers_ru_cars_16869_1920x1080fb6c20ec78f507117ac0449fdcbd825fimages

Транскордонне перевезення відходів та озоноруйнуючих речовин

Постанова КМУ № 1120 від 13.07.2000р. «Про затвердження Положення про контроль за транскордонними перевезеннями небезпечних відходів та їх утилізацією/видаленням і Жовтого та Зеленого переліків відходів» регламентує порядок  здійснення  державного контролю за транскордонними перевезеннями небезпечних відходів та їх утилізацією/видаленням під час їх експорту з України, імпорту в Україну чи транзиту через територію України.

Функції   компетентного  органу  з  питань  контролю  за перевезеннями  небезпечних відходів та їх утилізацією/видаленням в Україні виконує Мінприроди.

Контроль   за  транскордонними  перевезеннями  небезпечних відходів та  їх  утилізацією/видаленням  базується   на   процедурі   письмового  повідомлення компетентних   органів   заінтересованих   держав   про   будь-яке транскордонне перевезення небезпечних відходів і отримання від них письмової згоди на здійснення перевезення.

Повідомником може бути:

  • виробник відходів;
  • експортер;
  • компетентний орган держави   експорту   (особа,   призначена компетентним органом).

Основними документами,    що   застосовуються   у   процедурі повідомлення та для отримання письмової згоди  на  перевезення,  а також  для  супроводження  транскордонних  перевезень  небезпечних відходів,  є  повідомлення,  у  якому   засвідчується   згода   на транскордонне  перевезення  і документ   про   перевезення,   у   якому    засвідчується    факт відвантаження, проходження   пунктів   пропуску   через  державний кордон,  отримання одержувачем і  завершення  утилізації/видалення відходів.

Відповідно до п. 7 Постанови експортер, який має намір експортувати небезпечні відходи, звертається  до  Мінприроди  з  офіційним  листом щонайменше за 70 днів до запланованої дати їх першого перевезення і подає необхідну кількість заповнених бланків повідомлення.

Небезпечні  відходи  можуть імпортуватися тільки за умови наявності письмової згоди Мінприроди згідно п. 16 Постанови.

Також згідно П. 4 Постанови дія пунктів 6 – 33 поширюється  на  такі відходи, що є об’єктом транскордонного перевезення:

а) небезпечні  відходи,  що  включені  до  розділу  А Жовтого переліку відходів;

б) відходи,  які потребують окремого розгляду, що включені до розділу Б Жовтого переліку відходів;

в) відходи,  що  включені  до  Зеленого переліку відходів і є об’єктом транскордонного перевезення,  у разі,  коли вони  містять матеріали,  наведені  у  додатку  2  до  цього Положення,  в таких кількостях,  що можуть виявляти небезпечні властивості, наведені у переліку  небезпечних  властивостей  (затверджується  Мінприроди), а також якщо транскордонні перевезення таких  відходів  підпадають під державне регулювання у заінтересованих державах.

В інших  випадках  відходи,  що включені до Зеленого переліку відходів, не підпадають під дію пунктів 6 – 33 цього Положення.

Висновок щодо того,  чи підпадають відходи Зеленого  переліку відходів, які є об’єктом експорту або  імпорту,  під  дію  пунктів 6 – 33 цього Положення, чи не підпадають, надає Мінприроди.

Транскордонні перевезення відходів,  що включені до  Зеленого переліку відходів і  відповідно  не  підпадають  під  дію  пунктів 6 –  33  цього  Положення,  під  час  їх  транзиту через територію України, здійснюються відповідно до існуючих заходів контролю, які звичайно застосовуються під час торговельних операцій.

Відсутність у відходах небезпечних складників має підтверджуватися відповідним документом, що супроводжує транскордонні перевезення відходів.

Заощаджуючи Ваш час, ТОВ «Укрресурси-2011» допоможе в отриманні листа-роз’яснення Мінприроди щодо внесення відходів, що підлягають транскордонному перевезенню, до Зеленого переліку відходів у разі належності цих відходів до даного переліку.

Процедура імпорту та експорту товарів, що можуть містити озоноруйнуючі речовини, регламентується Постановою Кабінету Міністрів України № 629 від 19.11.2014 “Про внесення змін у додатки 4 і 5 до постанови Кабінету Міністрів України від 25 грудня 2013 р. N 950” (вступила в дію 28.11.2014 р.) та Постановою  № 1 від 14.01.2015 «Про затвердження переліку товарів, експорт та імпорт яких підлягає ліцензуванню та квотна 2015 рік» (вступила в дію 21.01.2015).Суб’єкти, що імпортують та експортують товари у складі яких відсутні озоноруйнівні речовини, не повинні отримувати в Міністерстві екології та природних ресурсів листи-погодження на такі товари.

Згідно з законодавством експорт та імпорт товарів, які містять озоноруйнівні речовини, підлягає ліцензуванню.

Перелік товарів, що містять такі речовини або можуть їх містити, щорічно затверджує Кабінет Міністрів України.

Митне оформлення товарів, що можуть містити озоноруйнуючі речовини, раніше відбувалося за спрощеною процедурою лише у випадку пред’явлення листа-підтвердження про відсутність озоноруйнівних речовин у складі товару, виданого Мінприроди.

За словами Мінприроди: «На сьогодні, при митному оформленні вищевказаних категорій товарів лист-підтвердження отримувати та надавати  митному органу не потрібно!»

Фахівці нашої Компанії отримають для Вас всю необхідну дозвільну документацію для безперешкодного експорту та імпорту Ваших товарів.

ContactImg

ЗАМОВИТИ ПОСЛУГУ