BD_batiment-green house — копия  1321499726_dokumentaciya-v-stroitelstve

Розробка ОВНС (оцінки впливу на навколишнє середовище)

ТОВ «Укрресурси-2011» проведе розробку матеріалів по оцінці впливу на навколишнє середовище (ОВНС) для всіх етапів проектної документації з будівництва та реконструкції об’єктів різних секторів економіки (галузей промисловості і народного господарства). Оцінка впливу на навколишнє середовище виконується відповідно до сучасних норм і вимог в області охорони довкілля відповідно до чинного законодавства.

Висококваліфіковані фахівці нашої компанії, компетентність яких підтверджена кваліфікаційними сертифікатами Міністерства регіонального розвитку, будівництва та житлово-комунального господарства (кваліфікаційний сертифікат  серії АР № 006678 від 13.03.2013р.), а також багаторічним досвідом, виконують всі необхідні  роботи з розробки розділів “Оцінка впливу на навколишнє середовище” (ОВНС) у складі проектних матеріалів на будівництво і реконструкцію об’єктів різних галузей промисловості, сільського та комунального господарства, об’єктів соціально-побутової інфраструктури у частині забезпечення безпеки життя і здоров’я людини, захисту навколишнього природного середовища.

Метою ОВНС є визначення доцільності і прийнятності планованої діяльності, обґрунтування економічних, технічних, організаційних, санітарних, державно-правових та інших заходів щодо забезпечення безпеки навколишнього середовища.

Матеріали ОВНС надаються у складі проектної документації уповноваженим державним органом для експертної оцінки і всебічно характеризують результати оцінки впливу на природне, соціальне, включаючи життєдіяльність населення і техногенне середовище, обґрунтовують допустимість планованої діяльності.

Основною метою написання ОВНС є визначення доцільності запланованої діяльності з точки зору збереження навколишнього природного середовища.

При розробці ОВНС виконавець ставить перед розробкою документу наступні цілі:

  1. проаналізувати екологічний стан місцевості, де запланована діяльність;
  2. визначити можливість екологічного впливу на дану місцевість, масштаби впливу запланованої діяльності;
  3. спрогнозувати можливі зміни стану навколишнього природного середовища в результаті діяльності, що запланована;
  4. оцінити і визначити можливість запобігання негативного впливу запланованої діяльності на навколишнє середовище, спрогнозувати можливість настання непередбачуваних ситуацій і можливий їх наслідок.
  5. розробити проект діяльності підприємства і впливу на навколишнє природне середовище з урахуванням вимог природоохоронного законодавства та нормативних документів.

        Роботи з розробки та затвердження ОВНС включають у себе:

  • розрахунки впливу на навколишнє середовище і складання матеріалів ОВНС, включаючи екологічні, санітарно-гігієнічні, інженерні, технічні запровадження при здійсненні запланованої діяльності;
  • складання Заяви про наміри, узгодження проекту ОВНС з Санітарно-епідемологічною службою, Міністерством екології та природних ресурсів України;
  • складання Заяви про екологічні наслідки планованої діяльності;
  • супровід в погодженні звіту ОВНС;
  • проходження державної екологічної експертизи.

Першим етапом написання ОВНС є безпосереднє визначення необхідності його складення. Після визначення необхідності і складення технічного завдання до написання ОВНС починається його розробка.

Представники нашої компанії допоможуть підготувати та оформити необхідні документи для розробки і затвердження ОВНС та представлять Ваші інтереси у відповідних органах.

Наше Товариство виконує супровід матеріалів ОВНС аж до отримання позитивного висновку екологічної експертизи містобудівної документації за дорученням Замовника, представляє його інтереси під час проведення суспільних слухань і обговорень запроектованої діяльності.

10047429_l

ЗАМОВИТИ ПОСЛУГУ