Технічний огляд, обстеження машин та механізмів

Підприємство виконує роботи з технічного огляду, випробування (неруйнівними методами контролю: візуально-оптичним (VT), ультразвуковим (UT), магнітопорошковим (MT), капілярним (PT); руйнівними методами контролю: механічні випробування, хімічний аналіз, металографічний аналіз, випробування на міжкристаличну корозію, вимірювання твердості, стилоскопіювання), експертного обстеження, технічного діагностування машин, механізмів, устаткування підвищеної небезпеки, а саме:

 • обладнання, пов’язаного з використанням, виготовленням, переробкою, зберіганням, транспортуванням, утилізацією чи знешкодженням небезпечних або шкідливих речовин;
 • технологічного обладнання, лінійні частини та їх елементи систем газопостачання природним і зрідженим газом суб’єктів і населених пунктів, а також обладнання потужністю понад 100 кВт, що використовує газ;
 • гірничошахтне і гірничорятувальне обладнання;
 • обладнання для видобутку та транспортування корисних копалин відкритим способом;
 • конвеєрні стрічки для вугільної, гірничорудної, нерудної, металургійної та коксохімічної промисловості;
 • обладнання для дроблення, сортування, збагачення корисних копалин і огрудкування руд та концентратів, технологічне обладнання з переробки природного каменю;
 • обладнання та технологічні засоби для виготовлення, використання і транспортування вибухових матеріалів і виробів на їх основі, комплекси для їх переробки та зберігання;
 • технологічне обладнання хімічної, біохімічної, нафтохімічної, нафтогазопереробної, металургійної, коксохімічної, ливарної, олійно-жирової, ефіроолійних, деревообробної промисловості, виробництв, що використовує  хлор та аміак;
 • технологічне обладнання для целюлозно-паперового виробництва, переробки пластмас, полімерних матеріалів і гумотехнічних виробів;
 • електрообладнання, призначене для експлуатації (використання) у вибухонебезпечних зонах;
 • електричне обладнання електричних станцій і мереж, технологічне електрообладнання напругою понад 1000 В;
 • парові і водогрійні котли теплопродуктивністю понад 0,1 МВт;
 • посудини, що працюють під тиском понад 0,05 МПа;
 • трубопроводи пари і гарячої води з робочим тиском понад 0,05 МПа і температурою води вище 1100С, які підлягають реєстрації в територіальних органах Держгірпромнагляду;
 • вантажопідйомні крани і машини, ліфти, ескалатори, траволатори, канатні дороги, підйомники, в тому числі будівельні і фунікулери.
 • Вищевказані роботи проводяться на підставі дозволу №1197.14.30, виданого Державною службою гірничого нагляду та промислової безпеки України 25.12.2014 р

Також підприємство виконує роботи з:

 • Ідентифікації об’єктів підвищеної небезпеки;
 • Розробки планів ліквідації аварійних ситуацій і декларацій безпеки підприємств;
 • Атестації робочих місць за умовами праці

ContactImg

ЗАМОВИТИ ПОСЛУГУ