Паспортизація газоочисних установок (ГОУ)

1378792811813333mediumc99e3db826c0f4cc2688a36ce3b60e1a_XL

 

Паспортизація газоочисних установок (ГОУ) та перевірка ефективності роботи ГОУ

Всі підприємства зобов’язані провести паспортизацію своїх газоочисних установок (ГОУ) з подальшою реєстрацією їх в органах Мінприроди, тобто в Держеконспеції.

Розроблені паспорти  ГОУ  повинні відповідати встановленим нормам та технічним вимогам згідно з наказом, затвердженим Міністерством охорони навколишнього природного середовища України від 06.02.2009  № 52 «Про затвердження Правил  технічної експлуатації установок очистки газу».ГОУ вважається зареєстрованою після присвоєння реєстраційного номеру в органах Мінприроди з внесенням у книгу реєстрації, з підписом та печаткою цього органу в паспорті ГОУ.При цьому слід зауважити, що відповідальні особи підприємства  мають забезпечити безперебійність, ефективність роботи ГОУ, належний їх періодичний огляд.Після проведення паспортизації даних установок необхідно здійснювати перевірку на відповідність фактичних параметрів роботи проектним показникам, тобто перевірку ефективності роботи установки з визначенням її ККД.Частота перевірок залежить від класу небезпеки забруднюючих речовин, які вловлюються даними установками, а саме:·         І-ІІ клас небезпеки – два рази на рік;·         ІІІ-ІV клас небезпеки – один раз на рік.Якщо клас небезпеки не визначений, то два рази на рік.

ТОВ «Укрресурси-2011» має можливість здійснити паспортизацію ГОУ та перевірку ефективності роботи ГОУ.

Наша Компанія гарантує розробку паспортів на ГОУ відповідно до  розділу VI «Реєстрація установок очистки газу» наказу від 06.02.2009  N52, «Про затвердження Правил  технічної експлуатації установок очистки газу», затвердженого Міністерством охорони навколишнього природного середовища України, аж до реєстрації газоочисних установок в Держекоінспекції.

Крім того, під час перевірки ефективності роботи ГОУ ми надаємо Замовнику акти перевірки ефективності роботи установок.

Маючи у своєму штаті кваліфікованих працівників, наша Компанія несе відповідальність за якість, оперативність, повноту, достовірність фактичних  експлуатаційних показників  роботи ГОУ.

Роботи виконуються відповідно до  КНД 211.2.3.063-98 «Метрологічне забезпечення. Відбір проб промислових викидів. Інструкція» (затверджена Наказом Мінприроди від 09.03.2004р. №93), «Інструкції про зміст та порядок складання звіту проведення інвентаризації викидів забруднюючих речовин на підприємстві» (КНД 211.2.3.014-95, Київ, 1995р.) та у відповідності до чинного «Переліку методик виконання вимірювань (визначень) складу та властивостей проб об’єктів довкілля, викидів, відходів, скидів, тимчасово допущених до використання Мінприроди України», погодженого Держекоінспекцією України 10.12.2007р. та затвердженого Мінприроди України 12.12.2007р.

ContactImg

ЗАМОВИТИ ПОСЛУГУ