Безымянный МВВ       c99e3db826c0f4cc2688a36ce3b60e1a_XL

Розробка паспортів місць видалення відходів (МВВ)

Згідно ст. 33 Закону України «Про відходи», на кожне місце видалення відходів (далі МВВ) складається спеціальний паспорт, в якому вказуються найменування і код відходів (згідно з державним класифікатором відходів), їх кількісний і якісний склад, походження, а також технічні характеристики місць видалення та інформація про методи контролю та безпечної експлуатація цих місць.

Паспорта місць видалення відходів необхідні підприємствам, які на своїй території довгостроково (понад 2 роки) зберігають відходи. У більшості випадків це зустрічається тоді, коли на підприємстві утворюється специфічний вид відходу, технології утилізації якого в Україні не існує. В інших випадках передбачається передача підприємством відходів спеціальним організаціям та утилізацію, оброблення, переробку чи знешкодження, які мають необхідні ліцензії згідно чинного законодавства, і тому відпадає потреба в розробці, погодженні  та реєстрації паспорта МВВ.

Слід зауважити, що при розробці паспорта МВВ від Замовника необхідна наступна інформація:

 • природно-геологічна характеристика МВВ,
 • техніко-технологічна характеристика,
 • наявність засобів захисту довкілля від забруднення,
 • технологія видалення відходу,
 • характеристика відходу,
 • інформація про санітарно-захисну зону МВВ,
 • відомості про систему спостережень (моніторинг) за якісю вод, грунтів, повітря поблизу МВВ, тобто аналізи підземних, поверхневих вод, грунтів та атмосферного повітря.

Даний паспорт погоджується у наступних інстанкціях:

 • Обласний Департамент екології,
 • Обласний Держнаглядохоронпраці,
 • Обласна СЕС,
 • Обласний Держводгосп.

А також затверджується органом місцевої державної адміністрації.

Наше підприємство надає послуги з розробки паспортів місць видалення відходів, супроводжує їх при погодженні.

ЗАМОВИТИ ПОСЛУГУ

ContactImg