Дозвіл на користування надрами

 

kondyorkarer

Дозвіл на користування надрами

 Згідно Кодексу «Про надра» Ст. 19 надра надаються у користування підприємствам, установам, організаціям і громадянам лише за наявності у них спеціального дозволу на користування ділянкою надр.

Права та обов’язки користувача надр виникають з моменту отримання спеціального дозволу на користування надрами.

Відповідно до Ст. 24 Кодексу «Про надра» користувачі надр мають право здійснювати на наданій їм ділянці надр геологічне вивчення, комплексну розробку родовищ корисних копалин та інші роботи згідно з умовами спеціального дозволу або угоди про розподіл продукції.

Відповідно до п. 5 Порядку надання спеціальних дозволів на користування надрами, затвердженого Постановою КМУ від 30.05.2011р. № 615 дозволи надаються на такі види користування надрами:

  • геологічне вивчення родовищ корисних копалин;
  • геологічне вивчення, в тому числі дослідно-промислова розробка родовищ корисних копалин загальнодержавного значення;
  • видобування корисних копалин;
  • геологічне вивчення нафтогазоносних надр, у тому числі дослідно-промислова розробка родовищ, з подальшим видобуванням нафти, газу (промислова розробка родовищ);
  • будівництво та експлуатація підземних споруд, не пов’язаних з видобуванням корисних копалин, у тому числі споруд для підземного зберігання нафти, газу та інших речовин і матеріалів, захоронення шкідливих речовин і відходів виробництва, скидання стічних вод;
  • створення геологічних територій та об’єктів, що мають важливе наукове, культурне, санітарно-оздоровче значення (наукові полігони, геологічні заповідники, заказники, пам’ятки природи, лікувальні, оздоровчі заклади тощо);
  • виконання робіт (провадження діяльності), передбачених угодою про розподіл продукції.

Земельні ділянки для користування надрами, крім випадків, передбачених статтею 23  Кодексу «Про надра», надаються користувачам надр після одержання ними спеціальних дозволів на користування надрами чи гірничих відводів.

Згідно Ст. 23 Кодексу «Про надра» землевласники і землекористувачі в межах наданих їм земельних ділянок мають право без спеціальних дозволів та гірничого відводу видобувати для своїх господарських і побутових потреб корисні копалини місцевого значення і торф загальною глибиною розробки до двох метрів, підземні води для власних господарсько-побутових потреб, нецентралізованого та централізованого (крім виробництва фасованої питної води) господарсько-питного водопостачання, за умови що продуктивність водозаборів підземних вод не перевищує 300 кубічних метрів на добу та використовувати надра для господарських і побутових потреб.

Згідно законодавства України серед інших повноважень орган державного геологічного контролю має право:

  • перевіряти своєчасність і правильність державної реєстрації робіт з геологічного вивчення і використання надр, наявність спеціальних дозволів на користування надрами і виконання передбачених ними умов;
  • зупиняти діяльність підприємств і організацій, що займаються геологічним вивченням надр без спеціальних дозволів або з порушенням умов, передбачених цими дозволами.

 Висококваліфіковані фахівці нашої Компанії виконають роботу з  оформлення всіх необхідних документів з подальшим супроводом розробленої документації для отримання Замовником спеціальних дозволів на користування надрами, тим самим, заощаджуючи Ваш час, зайві витрати і навантаження на Ваш бізнес з боку контролюючих установ і організацій.

ContactImg

ЗАМОВИТИ ПОУСЛУГУ