dogovor1      1426575769_tipov_docs

Екологічна звітність на підприємстві

Обов’язком суб’єктів господарської діяльності є ведення первинного поточного обліку відходів, води, викидів в атмосферу.

ТОВ «Укрресурси-2011» надає послуги з ведення екологічної звітності на підприємстві, заповнення звітів:

Охорона атмосферного повітря:
— Форма 2 ТП- повітря (нова 2010р.) «Звіт про охорону атмосферного повітря»;
– Форма ПОД-1 Журнал обліку стаціонарних джерел забруднення і їх характеристик;
– Форма ПОД-2 Журнал обліку виконання заходів з метою охорони атмосферного повітря;
– Форма ПОД-3 Журнал обліку роботи газоочисних и пиловловлюючих установок.

Поводження відходами:
— Форма 1-відходи «Поводження з відходами»;
– Форма 1-ВТ Типова форма первинної облікової документації N 1-ВТ «Облік відходів та пакувальних матеріалів і тари».

Водоспоживання:

— Форма 2-ТП водгосп «Звіт про використання води»;
– ПОД-11 «Журнал обліку водоспоживання (водовідведення) водовимірювальними приладами та обладнаннями»;
– ПОД-12 «Журнал обліку водоспоживання (водовідведення) побічними методами»;
– ПОД-13 «Журнал обліку якості зворотних вод, що скидаються».

sekure_contact

ЗАМОВИТИ ПОСЛУГУ