main1

Лабораторні дослідження атмосферного повітря, спаціонарних джерел, параметрів газопилового потоку

Здійснюються лабораторні  дослідження за напрямками:

• Аналіз концентрації забруднюючих речовин в стаціонарних джерелах та в атмосферному повітрі, параметри газопилового потоку.
• Аналіз питної, стічної, поверхневої та зворотних вод.
• Визначення вмісту радіонуклідів в харчовій та промисловій продукції, сировині та навколишньому середовищі.
• Моніторинг в зоні впливу господарської діяльності підприємства.

Аналіз атмосферного повітря проводяться за показниками:

 • концентрація оксидів азоту (сума в перерахунку на діоксид)
 • акролеїн
 • алюміній та його сполуки у перерахунку на алюміній
 • аміак
 • ацетати
 • ацетон
 • барій та його сполуки (у перерахунку на барій)
 • бензол
 • бор та його сполуки (у перерахунку на: а)оксид бору (III) б)борну кислоту)
 • бутилацетат
 • вінілацетат
 • вінілхлорид
 • водень ціаністий (ціаністий водень)
 • водню ціанід (синильна кислота)
 • вольфрам та його сполуки (у перерахунку на вольфрам)

 • фтор і його пароподібні та газоподібні сполуки в перерахунку на фтористий водень
 • хлористий водень (хлороводень)
 • оксид вуглецю
 • гас
 • дивініл (1,3-бутадієн) діоктилфталат епіхлоргідрин (хлорметилокси-ран)
 • етилацетат
 • етилен оксид
 • ефіри складних одноосновних органічних кислот (ацетати)
 • залізо та його сполуки у перерахунку на залізо
 • кальцій та його сполуки, (у перерахунку на:                 а) кальцій;                             б) оксид кальцію)
 • каніфоль
 • кобальт і його сполуки (у перерахунку на кобальт)
 • кремнію діоксин
 • ксилол
 • луги їдкі: (у перерахунку на        а) натрію гідроксид               б) калію гідроксид)
 • марганець і його сполуки (у перерахунку на:  а)марганець          б) діоксид марганцю)
 • магній та його сполуки (у перерахунку на:       а) магній                б) оксид магнію)
 • масляний аерозоль
 • мідь та її сполуки (у перерахунку на мідь)
 • молібден і його сполуки
 • нафталін
 • β – нафтанол
 • нікель та його сполуки (у перерахунку на нікель)
 • озон
 • олово та його сполуки (у перерахунку на олово)
 • оцтова кислота
 • оцтовий альдегід (етаналь)

 

 • речовини у вигляді твердих суспендованих частинок (пил)
 • пропіл ацетат
 • сажа
 • свинець і його сполуки (у перерахунку на свинець)
 • діоксиди сірки
 • триоксиди сірки
 • сірководень
 • сірководню та діоксиду сірки
 • сірчана кислота
 • скипидар
 • стирол
 • титан і його сполуки (у перерахунку на титан)
 • толуілендіізо-ціанат
 • толуол
 • уайт-спірит
 • фенол
 • формальдегід
 • фтор
 • хлор
 • хром (III) і його сполуки (у перерахунку на хром)
 • циклогексанон цинку і його сполуки (у перерахунку на цинк)

 

 Аналіз параметрів газопилового потоку за показниками:

 • вологість газу у газоході,
 • об’ємна частка (вміст) кисню,
 • температура,
 • тиск або розрідження газу у газоході,
 • швидкість і об’ємна витрата.

10047429_l

ЗАМОВИТИ ПОСЛУГУ