Безымянный 2       1426575769_tipov_docs

Розробка паспортів відходів

Згідно ст. 26 ЗУ «Про відходи»: Державному обліку і паспортизації підлягають в обов’язковому порядку всі відходи, які утворилися на території України і на яких поширюється дія цього закону.

Згідно ПКМУ №2034 від 1 листопада 1999 р. «Про затвердження порядку ведення державного обліку і паспортизації відходів»: паспортизація відходів – процес послідовного збору, узагальнення і зберігання відомостей про кожен конкретний вид відходів, їх походження технічні, фізико-хімічні, технологічні, екологічні, санітарні, економічні і інші показники, методи їх вимірювання і контролю, а також про технології їх збору, перевезення, зберігання, обробки, утилізації, видалення, знешкодження і поховання.

Серед існуючих діючих нормативних документів в Україні, що регламентують процедуру проведення паспортизації є наступні:

  • ДСТУ 2195-99 (ГОСТ 17.9.0.2-99) “ТЕХНІЧНИЙ ПАСПОРТ ВІДХОДУ. Склад, вміст, виклад і правила внесення змін“, затверджений наказом Держстандарту України від 08.09.1999 № 167;
  • ДСТУ 4462.3.01:2006 “Охорона природи. ПОВОДЖЕННЯ З ВІДХОДАМИ. Порядок здійснення операцій”.

На даний час органи дежавної влади так і не дійшли згоди  з приводу того, за яким документом потрібно проводити паспортизацію відходів виробництва суб’єктам господарювання.

Наразі питання вирішується безпосередньо на регіональному рівні уповноваженими органами місцевої державної адміністрації з питань екології.

Думка Міністерства екології та природних ресурсів з цього приводу:

8f0a08f30e2a5910

ПЕРЕЙТИ

Кваліфіковані спеціалісти ТОВ “Укрресурси-2011” допоможуть Вам провести паспортизацію відходів виробництва, підготують паспорти на кожен із відходів, що утворюються на підприємтві, за необхідності  – погодять їх в уповноважених органах, залежно від специфіки вимог Вашого регіону, заощаджуючи Ваш час.

10047429_l

ЗАМОВИТИ ПОСЛУГУ